Végfelhasználói licencszerződés

Delaware állam

Ez a végfelhasználói licencszerződés (ez a "EULA") a Trovemat Software szerzője (beleértve az összes HTML-fájlt, XML-fájlt, JavaScript-fájlt is beleértve) és a JetCrypto, LLC ("Licencvevő"), objektumok kódja és forráskódja (a továbbiakban: szoftver) grafikai fájlok, animációs fájlok, adatfájlok, technológiák, fejlesztőeszközök, szkriptek és programok, valamint a jelen kiadványok, amelyek tartalmazhatnak társult médiát, nyomtatott anyagokat és "Online" vagy elektronikus dokumentáció.

A Szoftver telepítésével, másolásával vagy egyéb módon történő használatával a Licencia Jogosult beleegyezik abba, hogy az ebben az EULA-ban meghatározott feltételek és feltételek érvényesek. Ha a Licencvevő nem ért egyet a jelen EULA-ban meghatározott feltételekkel, akkor a Licencia Jogosult nem töltheti le, telepítheti vagy használhatja a Szoftvert.

1. Engedély megadása

A) A licenc hatóköre. A jelen EULA feltételeinek megfelelően a Licenctulajdonos engedélyt ad a Licencia Jogosultnak egy nem kizárólagos licenszre a Szoftver egy példányának birtoklására és használatára. A Szoftvert a következők terjesztik:

  • digitális letöltés
  • előre telepítve a Trovemat Bitcoin ATM-ekre (Crypto ATMs)

B) Telepítés és használat. A Licencia Jogosult a Szoftver korlátlan számú példányát telepítheti és használhatja kizárólag a Licencia Jogosult üzleti tevékenységéhez.

2. Jogok és korlátozások leírása

A) Korlátozások. A Licencia Jogosult és harmadik felek nem vonhatják vissza, szétbontják vagy szétszedik a Szoftvert, kivéve és csak annyiban, amennyiben az ilyen tevékenységet a korlátozás ellenére a vonatkozó törvény kifejezetten megengedi.

B) Az alkatrészek elválasztása. A Szoftver egyetlen termékként van licencelve. A komponensek nem választhatók el több számítógépen történő használatra.

3. Cím a szoftverhez. A Licenctulajdonos képviseli és garantálja, hogy jogában áll az EULA alapján fennálló kötelezettségeinek megkötése és teljesítése, valamint, hogy a Szoftver Szolgáltatójának a jelen EULA feltételeinek megfelelően történő használata nem sértheti a Szellemi Tulajdon harmadik felek.

4. Szellemi tulajdon. Minden ismert vagy a továbbiakban ismertté vált a szoftvert érintő kézzelfogható és immateriális jogok, jogcím, érdeklődés, szerzői jogok és erkölcsi jogok, ideértve többek között az összes képet, fényképet, animációt, videót, hangot, zenét, szöveget, adatot, számítógépes kódot, algoritmusok és információk, a Licenctulajdonos tulajdonában vannak. A Szoftvert minden vonatkozó szerzői jogi törvény és nemzetközi szerződés védi.

5. Software Royalty. Az ebben a Megállapodásban szereplő bármely más rendelkezés ellenére, és a Licenciabevevő vagy a Licencia Jogosult által adott bármely más, a Licenciavevő vagy az Engedélyes által adott garanciák, nyilatkozatok vagy nyilatkozatok kivételével, a Licencia Jogosult elismeri és megerősíti a Licenctulajdonos jogának elfogadását, a Licencvevőhöz rendelt Szoftvert használó Szoftverrel - beleértve a "Trovemat" vagy az abból származó bármely szoftverből származó, kifejezett pénzbeli értékkel rendelkező minden olyan tranzakciót, amely kifejezett pénzbeli értékkel rendelkezik, a Licenctulajdonos ilyen jogai vonatkoznak a kötelezzék az összes Licencvevő leányvállalatait és a Szoftver bármely tulajdonosát vagy megbízottját vagy átvevőjét, mintha ez rájuk vonatkozó kötelezettség lenne.

6. Támogatás. A Licenctulajdonos távoli támogatást nyújt, amely az 1 éves időszaka alatt elérhető normál munkaidőben.

7. Időtartam. Ez az EULA örökös vagy addig, amíg:

A) Automatikusan felmondja vagy felfüggeszti, ha a Licencia Jogosult nem tartja be a jelen EULA-ban meghatározott feltételek egyikét sem; vagy

B) A Licenctulajdonos megszünteti vagy felfüggeszti, ok nélkül vagy anélkül.

Abban az esetben, ha ez az EULA megszűnik, akkor szüneteltetni kell a Szoftvert, és el kell pusztítania a Szoftver összes példányát.

8. Hatáskör. Ezt az EULA-t úgy kell tekinteni, mintha a Delaware állam törvényei szerint lett volna értelmezve, tekintet nélkül a jogszabályok konfliktusainak rendelkezéseire. Az EULA-val kapcsolatos bármely jogi eljárást vagy eljárást kizárólag Delaware államban, Amerikai Egyesült Államokban található bíróságok hozhatják fel, és mindegyik fél hozzájárul a joghatóságához. Az uralkodó fél az EULA végrehajtására irányuló bármely intézkedésben jogosult a költségek és kiadások megtérítésére, ideértve, korlátozás nélkül, az ügyvédi díjakat. Ez az EULA az Egyesült Államok kizárólagos hatáskörébe tartozik, és joghatósága felülmúlja bármelyik fél választási jogkörét.

9. Nem ruházható át. Ezt az EULA-t a Licencia Jogosult nem ruházhatja át vagy átruházhatja, és minden ilyen kísérlet érvénytelen lenne.

10. Elválaszthatóság. Nincs hiba a testmozgás, és késlekedés nélkül gyakorolja, az része az egyik fél, bármely kiváltságot, minden hatalom és a belőle fakadó jogok fog működni, mint a lemondás ezek, és nem is olyan egyszeri vagy részleges gyakorlása bármely jog vagy teljesítmény alábbiakban zárja további gyakorlására bármely más jog alól. Ha bármely rendelkezése a jelen EULA kell elbírálni bármely illetékes bíróság végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek, hogy gondoskodni kell korlátozni vagy megszüntetni a minimálisan szükséges mértékben, hogy jelen EULA egyébként teljes mértékben érvényes és hatályos és végrehajtható.

11. GARANCIA JOGI NYILATKOZAT. LICENCADÓ, és a szerző a SOFTWARE, ezennel kifejezetten KIZÁRNAK GARANCIA a szoftver. A SZOFTVERT ÉS BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓT "MINDENKÉNT" MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, ILLETVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ GARANCIÁKRA, A BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A SEMMILYEN SÉRÍTÉSRE. A LICENSZE ELFOGADJA A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉT TALÁLHATÓ KOCKÁZATÁT.

12. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS. Jogosultra NEM FELELŐS licensee, vagy más személy vagy ENTITÁS segítségével követelt LICENCVEVŐ BÁRMILYEN VESZTESÉG, jövedelmére, megtakarításaira, VAGY MÁS KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ, közvetlen vagy közvetett károkért, AKÁR AMELY SZERZŐDÉS ERED, GARANCIA , VAGY MÁS MÓDON. E KORLÁTOZÁSOK MINDEN KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁTÉVEL SZEMBEN TÖRTÉNIK. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LICENCADÓ ÖSSZFELELŐSSÉGÉNEK az Engedélyes VAGY BÁRMI más személy jogosult segítségével követelt engedélyes pénzügyi túlterhelést által ténylegesen kifizetett összeg LICENCVEVŐ A licencadó a szoftver.

13. Teljes egyezés. Ez az EULA alkotja a teljes megállapodást Licencadó és a Licencvevő és felvált minden korábbi megegyezést a Licencadó és a Licencvevő, az esetleges korábbi képviselet, nyilatkozat, feltétel, vagy garanciális tárgyára kikötését.

20181018 VERSION